ฉบับที่ 669 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง /24-พ.ย.-2563