(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง /25-พ.ย.-2563