ฉบับที่ 675 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3/6 ถึงถนนพายัพทิศแยกตัดถนนท้าวสุระซอย 5 /27-พ.ย.-2563