ฉบับที่ 676 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหลวงจิตร /27-พ.ย.-2563