ฉบับที่ 678 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล /30-พ.ย.-2563