ฉบับที่ 682 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหลวงจิตร /4-ธ.ค.-2563