ฉบับที่ 689 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง /4-ธ.ค.-2563