ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) จำนวน 7 จุด /21-ธ.ค.-2563