ฉบับที่ 709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น /30 ธ.ค 2563