ฉบับที่ 708 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง /30 ธ.ค 2563