ฉบับที่ 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน) /4 ม.ค. 2564