ฉบับที่ 23 ยกเลิกประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ /13 ม.ค. 2564