ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขนหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 /14-ม.ค.-2564