ฉบับที่ 27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 /14 ม.ค. 2564