ฉบับที่ 28 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /19-ม.ค.-2564