ฉบับที่ 47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเก็บขนหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ในช่องสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) /26 ม.ค. 2564