ฉบับที่ 48 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดจ้างติดตั้งระบบพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) จำนวน 7 ชุด /26 ม.ค. 2564