ฉบับที่ 56 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563 ถึง ธันวามคม 2563 /29 ม.ค. 2564