ฉบับที่ 59 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) จำนวน 7 ชุด (ครั้งที่ 2) /29-ม.ค.-2564