ฉบับที่ 43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว (PAC) จำนวน 70,000 กิโลกรัม /27 ม.ค. 2564