ฉบับที่ 45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มน้ำ 8% จำนวน 245,000 กิโลกลัม/27 ม.ค. 2564