ฉบับที่ 47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนปาถนนโพธิ์กลางด้านทิศใต้ ถนนโยธาด้านทิศตะวันตก/2 ก.พ. 2564