ฉบับที่ 48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนปาถนนโพธิ์กลางด้านทิศใต้ จากห้าแยกการไฟฟ้าฯ ถึงถนนบัวรองด้านทิศตะวันตก/2 ก.พ. 2564