ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมวาล์วน้ำประจำเครื่องสูบน้ำของโรงสูบน้ำดิบลำตะคอง จำนวน 6 รายการ /5 ก.พ. 2564