ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล ถนนมิตรภาพ ซอย 8/7 (ข้างบ้านเลขที่ 111) /10 ก.พ. 2564