- ฉบับที่ 82 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักการสาธารณสุข /11-ก.พ.-2564