ฉบับที่ 80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา จำนวน 850 ป้าย /11 ก.พ. 2564