- ฉบับที่ 81 เปลี่ยนแปลงสถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /11-ก.พ.-2564