ประกาศราคากลางจ้างจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สารส้มน้ำ 8% และคลอรีนเหลว) /11 ก.พ. 2564