ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคาร (เพราะชำ) เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมา /11 ก.พ. 2564