ประกาศราคากลางจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ /11 ก.พ. 2564