ฉบับที่ 92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 8/7 (ข้างบ้านเลขที่ 111) /17-ก.พ.-2564