(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร (เพราะชำ) เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงสนัขจรจัดเทศบาลนครราชสีมา /17-ก.พ.-2564