ฉบับที่ 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Turbine Pump อัตราการไหล 1000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมายเลขครุภัณฑ์ ป.055-46-0009 /23 ก.พ. 2564