ประกาศราคากลางจ้างจัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมไรด์ชนิดเหลว (PAC) จำนวน 70,000 กิโลกรัม /23 ก.พ. 2564