ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนสุรนารีด้านทิศใต้ จากห้าแยกการไฟฟ้าฯ ถึงถนนบังรองด้านทิศตะวันตก /25 ก.พ. 2564