ประกาศราคากลางจ้างจัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว (PAC) จำนวน 310,000 กิโลกรัม /25 ก.พ. 2564