ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมวาล์วน้ำประจำเครื่องสูบน้ำของโรงสูบน้ำดิบลำตะคอง จำนวน 2 รายการ /25 ก.พ. 2564