ฉบับที่ 57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนโพธิ์กลางด้านทิศใต้ ถนนโยธาด้านทิศตะวันตก /1 มี.ค. 2564