ฉบับที่ 104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว (PAC) จำนวน 310,000 กิโลกรัม /1 มี.ค. 2564