(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปาบริเวณแยกถนนราชดำเนิน (ด้านหน้าสนามกีฬาค่ายสุรนารี) /1-มี.ค.-2564