ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสุรนารายณ์ ซอย 3 ช่วงที่ 2 /9-มิ.ย.-2563