- ฉบับที่ 136 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม) /18-มี.ค.-2564