ฉบับที่ 158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ 20 (หน้าวัดป่าจิตตสามมัคคี) /23-มี.ค.-2564