ฉบับที่ 160 ประกาศผู้ชนะผ่านการคัดเลือกการยื่นข้อเสนอ สำหรับโครงการจัดหาเอกชนดำเนินการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลนครนครราชสีมา /23 มี.ค. 2564