ฉบับที่ 178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร (เพราะชำ) เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงสนัขจรจัดเทศบาลนครราชสีมา /2 เม.ย. 2564