ฉบับที่ 181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว (PAC) จำนวน 100,000 กิโลกรัม /7 เม.ย. 2564