ฉบับที่ 572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรึกษาโครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีและกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย /29 ก.ย. 2563