ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ข้างบ้านเลขที่ 2300/1 โรงผลิตน้ำดื่ม) / 21-เม.ย.-2564