ฉบับที่ 302 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 /22 เม.ย. 2564